Visjoner

Klubbens handlingsplan

Glassverket jobber med å utvikle seg så vel sportslig som administrativt. Vår målsetting er å etablere oss på elitenivå, samtidig som vi opprettholder og videreutvikler oss på breddenivå. Vi er opptatt av å ikke glemme barn og unge i klubben. Vi ønsker på sikt å rekruttere en til to spillere til vårt topplag, samtidig som vi rekrutterer gutter til spill for St. Hallvard og Drammen HK.  Et viktig fokus for oss er at klubben driftes av ildsjeler, noen av disse har spilt for klubbens A-lag på -70, -80 og -90 tallet. Dette er noe vi er stolte av! Klubben har valgt å endre struktur. Elitelaget samt rekrutteteringstilbudet er skilt ut som Glassverket Elite og er nå en selvstendig enhet innenfor Glassverket IF.

Glassverket Håndball sin visjon er å bli et stabilt lag på elitenivå i norsk håndball. Vi ønsker å tilby et kvalitetsmessig og sportslig tilbud til spillere fra Drammensregionen som har ambisjon, motivasjon og talent.

Sammen for håndballen i Drammen!