Reklameplass på våre hjemmekamper

vil du ha lysreklame på våre hjemmekamper

kontakt Kenneth Gabrielsen

telefon 928 397 86

kenneth.gabrielsen@glassverketif.no