• Anja Lønseth slutter etter iherdig innsats for Glassverket gjennom flere tiår.

Fra styret: Daglig leder i Glassverket IF slutter

– Anja Lønseth har vært en pådriver for motto, så vel som å gjennomføre det: Glede, innsats og forbilde.

Skrevet av petertu

Anja Lønseth har, etter 3 år i stillingen som daglig leder, valgt å si opp sin stilling som daglig leder i Glassverket Idrettsforening.

Anja har både hatt ansvar og tatt ansvar for klubbens utvikling gjennom mange år, lenge før hun formelt ble ansatt som klubbens daglige leder sommeren 2012.

Anja har helt siden hun for 27 år siden valgte å gå fra Strømm IF til Glassverket vært «lilla». Hun startet som tenåring i Glassverkets håndballavdeling, aldersbestemte klasser, og spiller fremdeles etter 27 år. Anja har hjerte for håndballen og er levende opptatt av breddeidretten.

Hun har vært pådriver for motto så vel som å gjennomføre det: glede, innsats og forbilde.

Da Glassverkets damelag rykket opp i eliteserien etter 2010/11 sesongen, var det naturlig at Anja skulle være med å styre Glassverket IF i en ny fase av klubbens historie. Ikke minst var det naturlig at hun gikk inn i en trenerrolle rundt elitelaget da hun ikke lenger selv var spiller lenger.

En slik hendelse medfører store endringer i organiseringen av en «helt alminnelig idrettsforening» som f.eks. krav til regnskapsførsel, revisor, lisenser, mva registrering, mange mennesker som skal lønns innberettes, kontrakter osv.

Glassverket IF har i mange år arr. Glasscup i Drammen, dette har utviklet seg til å bli en meget stor håndballcup i Norge. Anja har vært med å organisere og brukt mye fritid i tillegg til arbeidstiden for å muliggjøre dette arrangementet

I tillegg til dette har Glassverket IF en egen IFO ordning med flere ansatte, som også er daglig leders ansvar. Glassverket IF har i løpet av de siste årene utviklet seg til å bli en betydelig virksomhet («liten bedrift»), hvor man skal kombinere frivillig arbeid med ansatte, for å «drive» både breddeidrett i flere avdelinger og elite håndball. Samt kommersiell virksomhet i form av IFO. Det siste både for å skape glede, innsats og forbilder blant barn, og å gi et godt alternativt tilbud til SFO i bydelen.

Anja har i denne perioden av klubbens utvikling hatt en meget sentral rolle. Med sin solide kompetanse og utdanning hun har gjort en glimrende jobb for å styre utviklingen gjennom «til dels ukjent farvann» for Glassverket IF.

Vi i styret forstår at det til tider har vært både utfordrende og tidkrevende å lede Glassverket IF i denne raske og rivende utviklingen de siste 3 årene.
Anja har som daglig leder hatt et nøkternt forhold til økonomien i klubben, og sørget for en forsiktig pengebruk. Som igjen har ført til at klubben i dag har en meget god, sunn og solid økonomisk stilling.

Vi i styret ønsker med dette å takke Anja for en, for klubben, uvurdelig og uegennyttig innsats for Glassverket IF. Det er Anja sin fortjeneste at vi i bydelen vår har en solid Idrettsforening og Drammen har et elitelag i håndball på damesiden.

Eventuelle spørsmål kan rettes til styreleder Jan-Erik Pettersen, mob: 480 12 627

Styret i Glassverket IF, Drammen 12.06.2015

Jan-Erik Pettersen
konst. styreleder

Martin Fevang
styremedlem