Bredde og elite hånd i hånd

Aksjon «Gla’i GIF»

Skrevet av Helene

Glassverket idrettsforening har vært gjennom en tøff høst. I media har vi lest om mangel på kontroll, underslag og en klubb som lever på kanten av stupet, økonomisk. Nå er gode krefter i gang med arbeidet for å redde GIF!

Styret har tatt grep og har jobbet intens de siste månedene for å få kontroll over situasjonen.

Elitejentene har gjort prisverdige forsøk på å samle inn penger, med god uttelling.

Men det monner dessverre ikke i det store bildet – vi må ha mere penger raskt for å komme over kneika.

Elitelaget med spillere, trenere/støtteapparat og foreldre har derfor gått sammen om å bidra.

De har selv lagt fram et forslag for styret om reduserte lønninger og utgifter på et minimum for elitelaget. Spillere med foreldre jobber med å skaffe dugnader og sponsorer.

Sammen med styret er det laget en plan og en prognose og vi har stor tro på at vi skal få Glassverket inn i 2017!

Vinn-vinn
Ingen er i tvil om at et elitelag i håndball er avhengig av bredden i en klubb – men bredden nyter også godt av eliten.

En elitesatsing skaper engasjement og entusiasme, forbilder og stolthet. Elite kan også bidra med midler gjennom sponsorer, men det må selvfølgelig gjøres en innsats på alle nivåer i klubben.

Vi vet at bredden har bidratt gjennom salg av både kaker og ulltøy og vi vet hva det koster foreldre av arbeid i en allerede hektisk hverdag. Derfor går elitelagets foreldre nå inn med ressurser og pågangsmot og stiller opp til et felles krafttak!

Sammen med styret danner vi aksjonen «Gla’i GIF». Sammen skal vi komme styrket ut av en tøff tid.

Vi trenger alle de støttespillere vi kan få, og vi vil «tigge» midler der det er mulig i dagene som kommer. Desember er D-dag for klubben!

Følg med på Glassverketelite.no og våre sosiale mediekanaler og bidra med å like, dele og vippse der du har mulighet.

Bredde og elite – hånd i hånd for klubben i vårt hjerte!